Lịch trình

  • Tháng 12/2019: Họp báo Công bố cuộc thi: “Nữ hoàng Golf Việt Nam 2020”
  • Tháng 12/2019 – 5/2020: Tuyển sinh toàn quốc
  • Tháng 5/2020: Sơ tuyển khu vực phía Bắc tại Hà Nội và khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tháng 7/2020: Bán kết tại tỉnh Quảng Ninh
  • Tháng 10/2020: Chung kết tại tỉnh Quảng Ninh